Razvoj i održavanje informacionih sistema

mouse_gif

O nama

Bisoftis se bavi razvojem softverskih rešenja prema potrebama i zahtevima naručioca, nudi svoje gotove softverske proizvode koji se mogu prilagoditi poslovnim potrebama klijenta, a takođe predlaže i implementira rešenja u skladu sa velikim dosadašnjim iskustvom.

Dobro poznavanje tehnologije razvoja softvera, kao i poslovnih procesa i organizacione strukture poslovnih organizacija, članovima Bisoftis tima omogućava da imaju višestruku ulogu u svakom projektu, čime se smanjuje broj linija komunikacije i izbegava procep između zahteva i isporučenog rešenja (abstraction gap).

Bisoftis je pre svega usmeren na potrebe korisnika, jer su oni ti koji prevashodno iniciraju dalji razvoj i unapređivanje IT aplikacija. Rešavanjem problema i ispunjavanjem zahteva korisnika kroz naša aplikativna rešenja stvaramo novu poslovnu vrednost za naše klijente.
Istorijat

Bisoftis je osnovan od strane IT profesionalaca koji imaju višedecenijsko iskustvo u razvoju softvera za poslovnu primenu, kako za „core“ poslovne procese, tako i za „non-core“ poslove koji su prateći, ali neophodni za poslovanje svake profitne ili neprofitne organizacije. Od 2011. godine posluje kao samostalna kompanija koja radi na razvoju i održavanju velikog broja poslovnih aplikacija čiji je korisnik kompanija NIS-GazpromNeft.

Domen primene Bisoftis-ovih softverskih rešenja je veoma širok: od aplikacija za upravljanje transportnim sredstvima i uslugama, preko upravljanja dokumentima, aplikacija za podršku ISO sistemima upravljanja kvalitetom, praćenje realizacije ugovora sa dobavljačima , povezivanje i razmena podataka između različitih sistema itd.

Čemu težimo

Težimo da konstantno inoviramo naša rešenja i da uspostavimo dugoročnu saradnju sa našim klijentima, negujući profesionalnu i odmerenu poslovnu kulturu.

Misija

Misija Bisoftisa je da spore, skupe i komplikovane poslovne procese klijenta učini brzim, jeftinim i jednostavnim kroz prilagođena softverska rešenja sa malim troškovima razvoja i održavanja.

Vizija

Naša vizija je da proširimo mrežu korisnika naših softverskih rešenja i da budemo prepoznati kao isporučilac IT rešenja koja našim klijentima donose značajnu poslovnu vrednost uz minimalna ulaganja.

Nastojimo da pratimo biznis i predviđamo potrebe naših klijenata, kako bismo učvrstili poverenje i partnerski odnos koji je, smatramo, nabolji ambijent za poslovanje.Naš TIM

Osnivači kompanije su ujedno i vodeći specijalisti za razvoj aplikativnih rešenja. Jezgro tima čine projektanti i programeri permanentno zaposleni u Bisoftis-u, a po potrebi se u tim uključuju i saradnici koji rade na ugovor. Ovakva fleksibilna projektna organizacija omogućava brzo prilagođavanje zahtevima tržišta i poštovanje rokova definisanih konkretnim projektnim planom.


profile_picture

Kristina Gutović

Direktor, IT specijalista za poslovna rešenja

profile_picture

Milka Milišić - Ćurčić

IT specijalista za poslovna rešenja

profile_picture

Radivoj Badrljica

Programer specijalista

profile_picture

Nemanja Popović

Programer

profile_picture

Pavel Labat

Administrator sistemaŠta radimo

Razvoj poslovnog softvera

Bisoftis radi kompletan razvoj softverskih rešenja prema potrebama i zahtevima naručioca. Zahvaljujući velikom iskustvu u svim aktivnostima i fazama ciklusa razvoja softvera, Bisoftisovi inženjeri mogu da uspešno odgovore i najvećim izazovima agilnog razvoja. Dobro poznavanje tehnologije, vladanje svim potrebnim veštinama poslovne analize, dizajna (projektovanja), programiranja i testiranja omogućavaju nam uspešnu realizaciju projekata uz minimalne rizike.

Takođe, zahvaljujući višegodišnjem partnerstvu sa PanMax Solutions d.o.o. i agencijom 3D Art iz Novog Sada, Bisoftis je razvio gotove softverske proizvode koji se nalaze na tržištu. To su OHSIS i SPINIFT.


Usluge

Bisoftis je otvoren za saradnju sa drugim softverskim kompanijama u Srbiji ili u inostranstvu, bilo po pitanju angažovanja na delovima kompleksnijeg projekta, po principu „fixed-price“ ili na principu „outsourcing“ angažovanja na osnovu „time and material“ ugovora. Za sve ponude ili predloge slobodno nam se obratite na kontakt.


Kako radimo


Poslovni benefiti za klijenta


Niski i predvidljivi troškovi razvoja i održavanja:

Troškovi razvoja su bazirani na proceni koja se temelji na dugogodišnjem iskustvu Bisoftisovih inženjera. Takođe, odnos prema klijentu bazira se na profesionalnoj i etičkoj odgovornosti, pri čemu se interes klijenta stavlja u prvi plan prilikom projektovanja rešenja, vodeći računa ne samo o direktnim troškovima razvoja, nego i o pretpostavljenim mogućim promenama aplikacije u budućnosti.

Mali rizici neuspeha projekta:

Brižljivo – ali ne dugotrajno - planiranje, korišćenje lekcija iz prošlosti i kompetentnost u svim fazama ciklusa razvoja softvera omogućava vrlo preciznu i odgovornu procenu potrebnih ulaganja. Etičnost i profesionalni pristup baziran na stručnosti je osnovni preduslov dugoročnog poverenja i uspešne saradnje.

Kratki ciklusi razvoja:

Razvoj aplikacija je baziran na agilnom pristupu, ali to ne znači da nema projektnog planiranja. Naprotiv, vrlo je važno da postoji plan sa definisanim rokovima, rezultatima i međusobnim obavezama i odgovornostima učesnika.

Ono što omogućava kratke razvojne cikluse je dobro poznavanje tehnologije razvoja, veliko znanje o poslovnim procesima i poznavanje domenske terminologije od strane Bisoftisovih inženjera. Pri tome je neophodna direktna komunikacija - članovi tima koji učestvuju na projektu sa strane klijenta imaju neposrednu komunikaciju sa Bisoftisovim timom, što je jedan od osnovnih preduslova agilnog pristupa. Bisoftis preporučuje rad u manjim timovima, pri čemu moraju biti zastupljeni svi najvažniji "stejkholderi".

Veliki „time to market“ efekat :

Sve prethodno navedeno, a naročito kratki ciklusi razvoja i mali rizici neuspeha garantuju pravovremeni i uspešan završetak pojekta. Rezultat toga je pravovremani prelazak u operativni rad i eksploatacija rezultata projekta sa maksimalnim efektima.


Upravljanje projektima

Upravljanje projektima radi se po PMI standardu ili prema zahtevu klijenta koji želi da primeni svoju već usvojenu metodologiju.

PMI standard za upravljanje projektima omogućava sagledavanje svih potrebnih aktivnosti za uspešnu realizaciju projekta i služi kao okvir za definisanje ciljeva i međusobnih obaveza, preciziranje uloga i odgovornosti, kao i načina isporuke i prihvatanja rezultata projekta.

Bisotis-ovi profesionalci dobro poznaju sve aspekte integrativnog upravljanja projektima i poseduju veliko iskustvo u planiranju i proceni svih potrebnih projektnih aktivnosti, čime se dodatno ubrzava komunikacija sa klijentom i znatno smanjuju rizici koji ugrožavaju budžet i rokove projekta.

Tehnologije

Open–source tehnologije garantuju niske troškove održavanja, posmatrano bilo na kraći bilo na duži rok. Izuzetno kratki ciklusi razvoja omogućuju veoma brzo dobijanje funkcionalnog rešenja čime se povećavaju „time-to-market“ efekti ili ostvaruju uštede kroz povećanje efikasnosti poslovanja.

Platforma

LAMP (Linux, Apache, MySQL, Php) je open-sorce platforma koja se pokazala izuzetno fleksibilna, skalabilna, pouzdana i brza čak i pri veoma zahtevnim procesima i velikim količinama podataka. Dokaz za to je kompanija NIS, u kojoj veoma uspešno i stabilno funkcionišu Bisoftis-ove poslovne aplikacije koje imaju više hiljada korisnika, a razvijene su na LAMP platformi.


Projekti